Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / Εξαίρεση από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το έργο «Κατασκευή προστατευτικής λιθοριπής στον παραλιακό άξονα Αγιόκαμπου-Βέλικας» του Δήμου Αγιάς.

Εξαίρεση από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το έργο «Κατασκευή προστατευτικής λιθοριπής στον παραλιακό άξονα Αγιόκαμπου-Βέλικας» του Δήμου Αγιάς.

Πέμπτη 12 Μαΐου 2022
Φάκελος εξαίρεσης από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το έργο επείγοντος χαρακτήρα «Κατασκευή προστατευτικής λιθοριπής στον παραλιακό άξονα Αγιόκαμπου-Βέλικας» του Δήμου Αγιάς, Ν. Λάρισας.

Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς στο τηλέφωνο 2494350113  ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413-506220.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα