Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ ΜΥΗΣ της «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Υ.Η.Σ. ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΙΚΟ 2 Α.Ε.», στο ρέμα Κλεινοβίτικο Δ. Μετεώρων

ΜΠΕ ΜΥΗΣ της «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Υ.Η.Σ. ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΙΚΟ 2 Α.Ε.», στο ρέμα Κλεινοβίτικο Δ. Μετεώρων

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) ισχύος 1,66 MW της «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Υ.Η.Σ. ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΙΚΟ 2 Α.Ε.», στο ρέμα Κλεινοβίτικο, στις Τ.Κ. Κλεινού &Καλογριανής του Δήμου Μετεώρων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2109617726

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα