Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ ΧΥΤΑ Δήμου Σκοπέλου

ΜΠΕ ΧΥΤΑ Δήμου Σκοπέλου

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Δήμου Σκοπέλου» στην Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2112687427

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα