Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ για βιοτεχνία έτοιμου σκυροδέματος της εταιρείας «ΜΠΕΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» στο Δήμο Πύλης.

ΜΠΕ για βιοτεχνία έτοιμου σκυροδέματος της εταιρείας «ΜΠΕΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» στο Δήμο Πύλης.

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη βιοτεχνία έτοιμου σκυροδέματος της εταιρείας «ΜΠΕΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» στο 2ο χλμ. Ε.Ο.Τρικάλων – Πύλης, στη Τ.Κ. Πύλης, στο Δήμο Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2201706021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα