Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ ΦΒ στις θέσεις Κριντήρι και Ρίζι του Δήμου Φαρσάλων

ΜΠΕ ΦΒ στις θέσεις Κριντήρι και Ρίζι του Δήμου Φαρσάλων

Τρίτη 02 Αυγούστου 2022
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Συγκρότημα (CLUSTER B) Φ/Β σταθμών συνολικής ισχύος 61,81 Mwp», στις θέσεις “Κριντήρι” και “Ρίζι”, της Δ.Ε. Φαρσάλων, του Δήμου Φαρσάλων, της Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2112686528

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα