Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ ΦΒ στα γήπεδα ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΛΗ Α Β ΚΑΙ 11 Δ. Αλμυρού

ΜΠΕ ΦΒ στα γήπεδα ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΛΗ Α Β ΚΑΙ 11 Δ. Αλμυρού

Τετάρτη 03 Αυγούστου 2022
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση και λειτουργία τριών (3) φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), ισχύος 66,606 MW και Υποσταθμού Ανύψωσης Τάσης 30/150 kv, στα γήπεδα‘ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΛΗ Α, Β ΚΑΙ 11’, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Α.Ε.’, στην Δ.Ε. Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, στην Π.Ε. Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2109615423

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα