Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ ΦΒ στις θέσεις ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ - ΧΑΡΑ – ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήμος Φαρσάλων και Δήμος Κιλελέρ

ΜΠΕ ΦΒ στις θέσεις ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ - ΧΑΡΑ – ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήμος Φαρσάλων και Δήμος Κιλελέρ

Πέμπτη 04 Αυγούστου 2022
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Φ.Μ.Π.Ε.) του έργου: ‘‘ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ( CLUSTER A) Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ‘ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ’, ‘ΧΑΡΑ – ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ’, ‘ΗΡΑΚΛΗΣ’, ‘ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ’, ‘ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ’, ‘ΘΕΤΙΔΙΟ’ και ‘ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2’, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 336,412 ΜWP, & ΣΥΝΟΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ’’.

Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2112695123

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα