Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος, ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Δ. Λαρισαίων

ΜΠΕ μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος, ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Δ. Λαρισαίων

Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την υπό ανέγερση μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «ΡΙΖΟ», στη Τ.Κ. Αμυγδαλέας, Δ.Ε. Κοιλάδας, στον Δήμο Λαρισαίων, στην ΠΕ Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2207807922

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα