Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ βιοτεχνία έτοιμου σκυροδέματος, «ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΤΕ.ΒΕ.», Δ.Μετεώρων

ΜΠΕ βιοτεχνία έτοιμου σκυροδέματος, «ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΤΕ.ΒΕ.», Δ.Μετεώρων

Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την βιοτεχνία έτοιμου σκυροδέματος, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΤΕ.ΒΕ.», που βρίσκεται στη Τ.Κ. Διάβας, στο Δήμο Μετεώρων, στην Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2112690322

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα