Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ Αιολικός Σταθμός θέση “ΒΕΡΒΕΛΙ” του Δήμου Νοτίου Πηλίου.

ΜΠΕ Αιολικός Σταθμός θέση “ΒΕΡΒΕΛΙ” του Δήμου Νοτίου Πηλίου.

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Πάρκου ισχύος 14 MW στη θέση “ΒΕΡΒΕΛΙ” και υποσταθμού ανύψωσης τάσης (Υ/Σ) 150/20 kV, στις Τ.Κ. Αργαλαστής, Ξινόβρυσης & Συκής των Δ.Ε. Αργαλαστής & Αφετών, του Δήμου Νοτίου Πηλίου», στην Π.Ε. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της “A & F ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.’’.

Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2102488927

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα