Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ σκυροδέματος σκιάθος ΜΠΕΤΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Δήμο Σκιάθου

ΜΠΕ σκυροδέματος σκιάθος ΜΠΕΤΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Δήμο Σκιάθου

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΠΕΤΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», που βρίσκεται στη θέση «ΣΠΑΡΤΙΑΣ», στο Δήμο Σκιάθου, στην Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2111676827

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα