Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 15 MW στις θέσεις ΜΠΑΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΠΛΑΓΙΑ ΨΗΛΩΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΥΛΗΣ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΜΠΕ Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 15 MW στις θέσεις ΜΠΑΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΠΛΑΓΙΑ ΨΗΛΩΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΥΛΗΣ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 15 MW στις θέσεις  ?ΜΠΑΤΗΣ ?,  ?ΤΣΟΥΜΑ ?,  ?ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ?,  ?ΠΛΑΓΙΑ ? και  ?ΨΗΛΩΜΑ ? στις Δ.Ε. Αιθηκών, Κλεινόβου και Δ.Ε. Ασπροποτάμου των Δήμων Πύλης και Μετεώρων, στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας»

Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2208819827

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα