Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ 6 ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ηλεκτρικής ενέργειας 18MW θέσεις ΤΡΙΚΟΡΦΟΝ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ και ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΨΑΛΑ και στις θέσεις ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ και ΧΙΟΛΙ του Δήμου Μετεώρων

ΜΠΕ 6 ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ηλεκτρικής ενέργειας 18MW θέσεις ΤΡΙΚΟΡΦΟΝ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ και ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΨΑΛΑ και στις θέσεις ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ και ΧΙΟΛΙ του Δήμου Μετεώρων

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία έξι (06) Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 18ΜW στις θέσεις «ΤΡΙΚΟΡΦΟΝ», «ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ» και «ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΨΑΛΑ», της Δ.Ε. Ασπροποτάμου, και στις θέσεις «ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ» και «ΧΙΟΛΙ», της Δ.Ε. Καστανιάς, του Δήμου Μετεώρων, της Π.Ε.Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στη θέση «ΟΞΥΑ ΔΕΣΠΑΤΗ», της Δ.Ε. Μετσόβου, του Δήμου Μετσόβου, της Π.Ε. Ιωαννίνων, της Περιφέρειας Ηπείρου.

Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2208820924

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα