Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ ΦΒ 22,09861 MW στη θέση ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ 2 Δήμου Ρήγα Φεραίου και Δήμου Βόλου

ΜΠΕ ΦΒ 22,09861 MW στη θέση ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ 2 Δήμου Ρήγα Φεραίου και Δήμου Βόλου

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία Φ/Β σταθμού ισχύος 22,09861 MW και υποσταθμού ανύψωσης τάσης 33/150 KV στη θέση «ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ 2» της Δ.Ε. Φερών και Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου, του Δήμου Ρήγα Φεραίου και Δήμου Βόλου, της Π.Ε. Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2207807120

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα