Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Πίνακες κατάταξης πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου

Πίνακες κατάταξης πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021
Πίνακες κατάταξης πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου της υπ. αρ. 4788/7-1-2021 ανακοίνωσης

Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα