Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021
Από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ &  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ της  Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:

 

Την   16η & 17η Νοεμβρίου   2021 ημέρα Τρίτη & Τετάρτη  και ώρα 15:00 μ.μ στις εγκαταστάσεις της  κάτωθι εταιρείας;

 

·         «Κανάκης Ιωάννης Ατομική Επιχείρηση» Χωματουργικές Εργασίες  ,  που εδρεύει στο Μακρυχώρι Λάρισας.

·          «Χωματουργικές Εργασίες Ρήγας Νικόλαος» επί της επαρχιακής οδού 1ο Χιλ Αγιοκάμπου – Σωτηρίτσας και πλησίον της Εταιρείας «TECHNO-DOM” της οποίας τα μηχανήματα την παρούσα περίοδο βρίσκονται στην Καρίτσα Δήμου Αγιάς

 

θα πραγματοποιηθούν  οι εξετάσεις πρακτικού μέρους  για την απόκτηση  επαγγελματικών αδειών της δραστηριότητας: Χειριστών Μηχανημάτων Έργου  1ης   Ειδικότητας Α’ & Β’  Ομάδας  στα κάτωθι  μηχανήματα   έργου:

 

·         1.1 & 1.3 Τσάπες αλυσότροχες και λαστιχοφόρες όλων των τύπων ως και τα σύνθετα εκσκαπτικά και φορτωτικά μηχανήματα τύπου JCB (ΤΣΙ?ΣΙ?ΜΠΙ), CATERPILLAR, LEIBHERR, κ.λπ., >-< 120 KW

 

·         1.4 Προωθητήρες γαιών παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας (ΜΠΟΛΤΟΖΕΣ).>-< 120 KW,

Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα