Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021
Από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ &  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ της  Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:

 

Την  18η -19η & 20η  Νοεμβρίου      2021 ημέρα   Πέμπτη-Παρασκευή & Σάββατο   αντίστοιχα και ώρα 15:00 μ.μ στις εγκαταστάσεις των   κάτωθι εταιρειών:

 

·            «Μπάκαβος Χρήστος Μεταλλικές Κατασκευές»3ο  ΧΙΛ Συκουρίου – Λάρισας  της οποίας τα μηχανήματα την παρούσα περίοδο εδρεύουν  στην «COSMOS ALUMINIUM»,

·          Της Εταιρίας «COSMOS ALUMINIUM» (8ο χιλ Λάρισας –Αθήνας Κόμβος Νίκαιας)

·          Της Εταιρίας «Κανάκης Ιωάννης Ατομική Επιχείρηση» Οικοδομικά Υλικά  ,  που εδρεύει στο Μακρυχώρι Λάρισας.

·          Της Εταιρίας «Εθνικαί Μεταφοραί Κιούση Α.Ε» που εδρεύει στο 7ο Χιλιόμετρο παλαιάς Ε.Ο Λαρίσης  -Αθηνών  στην Λάρισα

 

θα πραγματοποιηθούν  οι εξετάσεις πρακτικού μέρους  για την απόκτηση  επαγγελματικών αδειών της δραστηριότητας: Χειριστών Μηχανημάτων Έργου  2ης   Ειδικότητας  Β’   Ομάδας  στα κάτωθι  μηχανήματα   έργου:

 

·          2.3 Γερανοφόρα οχήματα (παπαγάλοι) με ικρίωμα (βέλος) επί του οχήματος ανυψωτικής ικανότητας άνω των τριών (3) τόνων στη βάση του. , < 120 KW

·          2.7 Ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα (τύπου ΚΛΑΡΚ, κ.λπ.) και λοιπών τύπων παντός συστήματος και λειτουργίας (πλην των ηλεκτροκίνητων)  < 120 KW,

Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα