Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Aνακοίνωση σύμβαση μίσθωσης έργου

Aνακοίνωση σύμβαση μίσθωσης έργου

Πέμπτη 02 Δεκεμβρίου 2021
Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Θεσσαλίας – ΠΕ Λάρισας , στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+- GEGS

Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα