Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δευτέρα 05 Σεπτεμβρίου 2022
Από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ &  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ της  Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:

 

Την  13η -19η & 20η  Σεπτεμβρίου       2022  ημέρα Τρίτη – Δευτέρα & Τρίτη  αντίστοιχα   και ώρα 15:00μ.μ

 

·          Α) Στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσης 2 & Ηρώων Πολυτεχνείου) και,

·          Β)Στα εργαστήρια των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Λάρισας  (Ερμογένους 10),  στην Λάρισα      θα πραγματοποιηθούν  εξετάσεις ( Θεωρητικού -Πρακτικού  Μέρους) αντίστοιχα,  

 

για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών της  κάτωθι   δραστηριότητας : τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων (Αρχιτεχνιτών -Εργοδηγών) 

 

Τηρουμένων όλων των απαραίτητων μέτρων υγιεινής & ασφάλειας  και κατ΄εφαρμογή των κείμενων οδηγιών,   εν όψει Προγραμματισμένων Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας επισημαίνεται :

 

Σε κάθε εξεταστική περίοδο θα συμμετέχουν έως  Τρείς   (3) υποψήφιοι, ανά προβλεπόμενη, από την νομοθεσία, εξέταση, αυτή της 1 ½ ώρας, οι οποίοι  θα  ενημερωθούν επιπλέον και τηλεφωνικά για τον ακριβή χρόνο εξέτασης αλλά και της λήψης οδηγιών για την ασφαλή έκβαση των εξετάσεων

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα