Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Δημοσιοποίηση κατάθεσης αίτησης για ανανέωση της Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου με έδρα εντός της Τ.Κ. Κρανέας του Δήμου Μουζακίου της Π.Ε.Καρδίτσας από τον Κατσίκα Θωμά του Γεωργίου.

Δημοσιοποίηση κατάθεσης αίτησης για ανανέωση της Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου με έδρα εντός της Τ.Κ. Κρανέας του Δήμου Μουζακίου της Π.Ε.Καρδίτσας από τον Κατσίκα Θωμά του Γεωργίου.

Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023
Κατατέθηκε στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Καρδίτσας (Tμήμα Xορήγησης Aδειών Aνάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων), από τον   Κατσίκα Θωμά του Γεωργίου, αίτηση με αρ. πρωτ.: 350/03-03-2023 για  ανανέωση της Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου με έδρα εντός της Τ.Κ. Κρανέας του Δήμου Μουζακίου της Π.Ε.Καρδίτσας.

Κατά της αίτησης αυτής επιτρέπεται η υποβολή ένστασης από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καρδίτσας (Γρ. Λαμπράκη 21, Τ.Κ.431 32 Καρδίτσας, τηλ. 2441354605)  εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή της, σύμφωνα με τα άρθρα 5 & 6 του αρ. πρωτ. Δ2/16570/07-09-05 «Κανονισμού Αδειών» (ΦΕΚ 1306/Β/16.09.2005), όπως ισχύει.

Καρδίτσα, 15-03-2023

Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα