Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην πόλη της Σκιάθου 2014ΕΠ00680016 ,mis 539353

Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην πόλη της Σκιάθου 2014ΕΠ00680016 ,mis 539353

Παρασκευή 01 Μαρτίου 2019
Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην πόλη της Σκιάθου
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.012.528,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα