Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Δελτία Τύπου / Το κέντρο του Προδρόμου αναβαθμίζει αισθητικά και περιβαλλοντικά η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Το κέντρο του Προδρόμου αναβαθμίζει αισθητικά και περιβαλλοντικά η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021
Αναβαθμίζεται περιβαλλοντικά και αισθητικά το κέντρου του Προδρόμου στα Τρίκαλα με έργο συνολικού προϋπολογισμού 170.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  «Με ολοκληρωμένο σχέδιο  και στρατηγική, χρηματοδοτούμε και κατασκευάζουμε έργα που ικανοποιούν τις ανάγκες και τις επιθυμίες των τοπικών κοινωνιών, αναζωογονούν δημόσιους χώρους,  έχουν θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και παράλληλα δημιουργούν  θέσεις εργασίας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.« Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, τους περιφερειακούς συμβούλους και τις τεχνικές μας υπηρεσίες, προχωράμε το επόμενο διάστημα στην υλοποίηση ενός χρήσιμου έργου που αναβαθμίζει αισθητικά αλλά και περιβαλλοντικά το κέντρο του Προδρόμου» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το έργο

Οι οδοί  γύρω από την πλατεία πλακοστρώνονται  και η περιοχή της  πλατείας διαμορφώνεται και αναβαθμίζεται με  εργασίες:

-καθαρισμού χώρου ( απομάκρυνση φερτών υλικών και θαμνώδους

βλάστησης στα πρανή ),

- διάνοιξης τάφρου απορροής ομβρίων, όπου απαιτείται,

- κατασκευής επενδεδυμένης τάφρου ή ρείθρου

- κατασκευής επιχώματος αμμοχάλικου κατά θέσεις, όπου απαιτείται.

- επένδυσης πρανών με φυτική γη.

- εκσκαφών , όπου απαιτείται, για την διαμόρφωση κλίσεων στο οδόστρωμα

καθώς και για τη διαμόρφωση τελικής επιφάνειας πριν την πλακόστρωση

- γενικών εκσκαφών όπου απαιτηθεί για την εξομάλυνση του χώρου των

πρανών και των κλίσεων των οδών .

- επένδυσης υφιστάμενων τοίχων με λίθους

- κατασκευής λίθινων καθιστικών

- επιστρώσεων με διάφορα υλικά σε υφιστάμενο δάπεδο ή όπως αυτό θα

διαμορφωθεί

- καθαρισμός με αμμοβολή ή υδροβολή της λίθινης κρήνης , εργασίες

αποκατάστασης των όψεων , κατασκευή ξύλινης στέγης με σχιστόπλακες και

διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

-τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων

- τοποθέτησης οδικών πινακίδων και πινακίδων δημοσιότητας και

- ηλεκτρολογικές εργασίες για τον φωτισμό του χώρου.

Πρόσφατα Δελτία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα