Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Δελτία Τύπου / Περιφέρεια Θεσσαλίας,  Πανεπιστήμιο και  ΤΕΕ: Πιλοτικό πρόγραμμα  για την αξιοποίηση ανακυκλωμένων αδρανών υλικών σε τεχνικά έργα

Περιφέρεια Θεσσαλίας,  Πανεπιστήμιο και  ΤΕΕ: Πιλοτικό πρόγραμμα  για την αξιοποίηση ανακυκλωμένων αδρανών υλικών σε τεχνικά έργα

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022


Πιλοτικό έργο με αντικείμενο την ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών για δευτερογενή  αδρανή  υλικά που προέρχονται από Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) πρόκειται να υλοποιήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος- Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας.  Στο πλαίσιο   Προγραμματικής Σύμβασης  που υπογράφουν οι τρεις φορείς, επιχειρείται για πρώτη φορά στη Θεσσαλία η ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών/προτύπων,  για την αξιοποίηση ανακυκλωμένων αδρανών σε συγκεκριμένες εφαρμογές τεχνικών έργων, όπως:

-για την παραγωγή σκυροδέματος

-σε στρώσεις έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά υλικά

-σε στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά

-σε συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων

-ως συστατικό κονιάματος για τη διαμόρφωση χυτού δαπέδου.

 

 «Το  πρόγραμμα  Condereff  είναι ένα από τα πολλά,  ευρωπαϊκά προγράμματα, με πράσινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Στόχος του είναι η εξεύρεση λύσεων για την ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση υλικών που προέρχονται από κατεδαφίσεις και εκσκαφές. Συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΤΕΕ  σε μια νέα πιλοτική δράση που οδηγεί στην πιστοποίηση  των αποβλήτων εκσκαφών  και την εκ νέου αξιοποίησή τους σε τεχνικά έργα. Ό,τι μέχρι σήμερα θεωρείτο  "απόβλητο", τώρα δύναται να μετατραπεί σε πρώτη ύλη. Αυτή είναι η παγκόσμια νέα τάση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία, που χρησιμοποιεί με  «εξυπνότερο»  τρόπο τους φυσικούς  πόρους, σέβεται το περιβάλλον  και δημιουργεί  νέες «πράσινες» ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης για τους πολλούς» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα