Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ανοιχτές Διακηρύξεις http://www.thessaly.gov.gr Διαδικτυακή πύλη Περιφέρειας Θεσσαλίας <![CDATA[ 2018.88 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 22 Mar 2018 12:52:00 GMT Αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων εκτάσεων του Πηνειού και του Ενιπέα

Λήξη: 16/04/2018, Προϋπολογισμός: 200000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.87 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 22 Mar 2018 09:48:00 GMT Λήξη: 18/04/2018, Προϋπολογισμός: 330000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.86 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 22 Mar 2018 09:24:00 GMT Λήξη: 12/04/2018, Προϋπολογισμός: 124979.24€ ]]> <![CDATA[ 2018.85 Πρόσληψη Προσωπικού, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 21 Mar 2018 08:08:00 GMT Λήξη: 02/04/2018, Προϋπολογισμός: 0.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.84 Διάφορα, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 20 Mar 2018 09:24:00 GMT "Γεωτεχνικές έρευνες σε σημεία του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Καρδίτσας"
Λήξη: 12/04/2018, Προϋπολογισμός: 61664.70€ ]]>
<![CDATA[ 2018.83 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 19 Mar 2018 12:48:00 GMT Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 & 2020-2021

Λήξη: 05/04/2018, Προϋπολογισμός: 5654103.22€ ]]>
<![CDATA[ 2018.82 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 19 Mar 2018 11:35:00 GMT Λήξη: 19/04/2018, Προϋπολογισμός: 145000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.81 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 19 Mar 2018 10:32:00 GMT Λήξη: 28/03/2018, Προϋπολογισμός: 1215623.92€ ]]> <![CDATA[ 2018.80 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 19 Mar 2018 10:30:00 GMT Λήξη: 12/04/2018, Προϋπολογισμός: 500000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.79 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 16 Mar 2018 13:41:00 GMT Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 71169
Λήξη: 30/03/2018, Προϋπολογισμός: 880000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.78 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 15 Mar 2018 11:36:00 GMT Λήξη: 16/04/2018, Προϋπολογισμός: 1000000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.77 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόχειρος Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 15 Mar 2018 10:57:00 GMT
Λήξη: 28/03/2018, Προϋπολογισμός: 74400.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.75 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόχειρος Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 13 Mar 2018 14:33:00 GMT Λήξη: 26/03/2018, Προϋπολογισμός: 70000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.73 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 08 Mar 2018 12:51:00 GMT Λήξη: 10/04/2018, Προϋπολογισμός: 396000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.72 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 08 Mar 2018 12:01:00 GMT "Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας προκλειθησών από τις χιονοπτώσεις και τον παγετό κατά τον Δεκέμβριο και Ιανουάριο 2017"
Υποέργο:
"Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Καρδίτσας εντός ορίων Δήμου Σοφάδων"
(αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 71544)
Λήξη: 17/04/2018, Προϋπολογισμός: 1246516.56€ ]]>
<![CDATA[ 2018.71 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 07 Mar 2018 14:34:00 GMT (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 71548)
Λήξη: 17/04/2018, Προϋπολογισμός: 300000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.70 Μίσθωση Ακινήτων, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 07 Mar 2018 09:47:00 GMT Λήξη: 25/04/2018, Προϋπολογισμός: 0.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.69 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 07 Mar 2018 08:14:00 GMT (ΕΣΗΔΗΣ 71527)
Λήξη: 03/04/2018, Προϋπολογισμός: 240000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.68 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 06 Mar 2018 13:25:00 GMT Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 68991
Λήξη: 28/03/2018, Προϋπολογισμός: 300000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.66 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 28 Feb 2018 13:32:00 GMT Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 71385
Λήξη: 26/03/2018, Προϋπολογισμός: 430000.00€ ]]>