"Νεσσωνίδος όρος"1ος ορεινός αγώνας Γεντίκι trail 1"

17/2/2017
[Πολιτιστική]
Διεξαγωγή: στο Γεντίκι, Καλοχώρι, Νέσσωνα και το χειμάδι.
Ημερομηνία: 19/2/2017
Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10 π.μστο Γεντίκι, Καλοχώρι, Νέσσωνα και το χειμάδι.