• 1/2/2017
  Ολοκλήρωση κατάθεσης φακέλων νέων γεωργών

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Λάρισας ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η παραλαβή των αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». Υποβλήθηκαν συνολικά 962 φάκελοι υποψηφιότητας μαζί με τις αντίστοιχες αιτήσεις πληρωμής της Α’ δόσης - που αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής ενίσχυσης που θα λάβουν οι τελικοί δικαιούχοι ( περίπου 14.000 ευρώ ανά εγκεκριμένο δικαιούχο)- στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λάρισας.
  Το ύψος ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία της περιοχής μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου, τον προσανατολισμό (φυτική, κτηνοτροφική ή μικτή) της παραγωγής της εκμετάλλευσης. Μέγιστο ποσό είναι τα 22.000 € (ζωική παραγωγή στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές), ενώ για τις πεδινές και φυτική παραγωγή τα 17.000€ . Για την εφαρμογή της παρούσας πρόσκλησης έχει εγκριθεί το ποσό των 25.500.000€ για ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 • 18/1/2017
  Ενιαία Κατάσταση επιλέξιμων αιτήσεων για το Βασικό και το Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2016-2017

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρίκής Π.Ε. Λάρισας σας ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί η ενιαία κατάσταση επιλέξιμων αιτήσεων για το Βασικό και το Συμπληρωματικό Πρόγραμμα της Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων περιόδου 2016-2017.
  Οι διαφωνούντες με τα στοιχεία της κατάστασης, δύνανται να υποβάλλουν ένσταση για διόρθωση των στοιχείων αυτής στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, εντός δέκα (10) ημέρων από την ανάρτησή της, προσκομίζοντας οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο κρίνουν απαραίτητο.

 • 4/1/2017
  Πληρωμή προγράμματος "Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαροτεύτλων" για το έτος εφαρμογής 2014 και για τις δύο προσκλήσεις.

  Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί, η αναλυτική ονομαστική κατάσταση πληρωμών και η κατάσταση των απορριπτόμενων, της Δράσης 2.3 (Β) ΄΄Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαροτεύτλων΄΄, της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 16228/23-11-2012, του 3ου έτους εφαρμογής (2014) και της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 6777/26-3-2013, του 2ου έτους εφαρμογής (2014), στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας επί των οδών Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου, στη Λάρισα (γραφείο 3, αρμόδια γεωπόνος Χριστίνα Κοντογιάννη, τηλ.2413511145).
  Το συνολικό ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι ανέρχεται στις 9.711,60 ευρώ.
  Η περίοδος υποβολής των ενστάσεων είναι από τηνΠέμπτη 29-12-2016έως και την Τετάρτη 4-1-2017.