Εξοπλισμός για τμήματα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

19/10/2015
Προϋπολογισμός: 338.000,00€
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ

Αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη άμεσων αναγκών της Παθολογικής, της Ενδοκρινολογικής, της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής και του Τμήματος Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.
Φωτογραφικό υλικό