Εξοπλισμός για την Γαστρεντερολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

23/10/2015
Προϋπολογισμός: 197.000,00€
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ

Με το έργο αυτό ενισχύουμε εγκαθιστούμε νέο εξοπλισμό έτσι ώστε να παρέχεται ορθή διαγνωστική και θεραπευτική ιατρική περίθαλψη στους συμπολίτες μας. Το νοσοκομείο δεν διαθέτει χοληδοχοσκόπιο τύπου Spy Glass καθώς και ενδοσκόπια για νεογνά, βρέφη ή παιδιά, επομένως δεν είναι δυνατή η εκτέλεση διαφόρων ενδοσκοπικών πράξεων.
Φωτογραφικό υλικό