Ανάπλαση Πλατείας Φιλιππούπολης Προϋπολογισμού

30/10/2015
Προϋπολογισμός: 555.597,93€
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ

Το έργο αυτό αφορά σε περιβαλλοντικές παρεμβάσεις σε έκταση 11 στρεμμάτων που είχαν σαν στόχο να αποδοθούν στην πόλη, τους κατοίκους και τους επισκέπτες, αναβαθμισμένοι χώροι περιβάλλοντος. Παράλληλα υπήρξε βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών πέριξ της πλατείας, αναδιαμόρφωση του κεντρικού χώρου της πλατείας με δεντροφυτέψεις, παιδική χαρά και γήπεδο μπάσκετ.
Φωτογραφικό υλικό