Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Βόρειας Εισόδου της πόλης των Φαρσάλων

30/10/2015
Προϋπολογισμός: 380.000,00€
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ

Με το έργο αυτό εκτελέστηκαν εργασίες διαμόρφωσης – περιβαλλοντικής αναβάθμισης στη βόρεια είσοδο της πόλεως των Φαρσάλων συνολικής έκτασης 30 στρεμμάτων. Κατασκευάστηκαν υποδομές φωτισμού, άρδευσης και αποχέτευσης, πέτρινες βρύσες, πραγματοποιήθηκαν πλακοστρώσεις, φυτεύσεις και τοποθετήθηκαν νέα κράσπεδα.
Φωτογραφικό υλικό