Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και Οδών στο ΒΔ Τόξο των Φαρσάλων

30/10/2015
Προϋπολογισμός: 598.000,00€
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ

Έργο για την αναβάθμισητης περιοχής και με τη διενέργεια παρεμβάσεων και τη δημιουργία βασικών υποδομών στον αστικό ιστό, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες της καθημερινής ζωής των κατοίκωνστη συνοικία τωνROMA.
Φωτογραφικό υλικό