Μ.Π.Ε. ΣΔΕΑ θέση «Καντζαφέρης» στην Τ.Κ. Λυκουδίου Δ. Ελασσόνας ιδιοκτησίας κ. Γεωργ. Ν. Γεωργιάδη

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) του έργου «Εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (διατομιτικής αργίλου) σε ιδιωτική έκταση εμβαδού 33,767 στρ., στη θέση «Καντζαφέρης» στην Τ.Κ. Λυκουδίου, της Δ.Ε. Σαρανταπόρου, του Δ. Ελασσόνας, στην Π.Ε. Λάρισας, φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. Γεωργ. Ν. Γεωργιάδη».
Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf [1.273 KB]
 • ΜΠΕ ΔΙΑΤΟΜΙΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΛΟΥ.pdf [19.340 KB]
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV (ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ).pdf [990 KB]
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ.pdf [38.879 KB]
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ).pdf [401 KB]
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.pdf [1.747 KB]
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ.pdf [533 KB]
 • ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΗΣ.pdf [3.303 KB]
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.pdf [7.079 KB]
 • ΧΑΡΤΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ.pdf [518 KB]
 • 7Δ9ΒΟΡ10-24Θ.pdf [180 KB]
 • ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ.pdf [4.609 KB]
 • ΑΕΠΟ.pdf [4.442 KB]
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf [2.111 KB]
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑΣ.pdf [582 KB]
 • ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ.pdf [2.462 KB]
 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ.pdf [14.956 KB]
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΤΟΜΙΤΗ.pdf [115 KB]