Αντιπεριφερειάρχες

Σύμφωνα με το ΦΕΚ σύστασης, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, υπάρχουν: τέσσερεις (4) Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ) και τρεις (3) Θεματικοί.

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λάρισας
τηλ.: 2413.511191-2

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Μαγνησίας
τηλ.: 24213.52713

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Τρικάλων
τηλ.: 24310.27445

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Καρδίτσας
τηλ.: 24413.50102

Αντιπεριφερειάρχης Προσφυγικού-Μεταναστευτικού, Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού
τηλ.: 2413.506301
Κίτσιος Γεώργιος

Αντιπεριφερειάρχης Απασχόλησης και Εμπορίου
τηλ.: 24213.52740
Παιδής Αθανάσιος

Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού και Δια Βίου Μάθησης
τηλ.: 2413.506323
Αναγνωστόπουλος Βασίλειος

Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας
τηλ.: 2413.506395
Νούσιος Κωνσταντίνος

Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γής, Ευρωπ.προγρ.
τηλ.: 2413.506558