2017.28
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 13/2/2017
Αποκατάσταση οδικού δικτύου του Δήμου Αγιάς (Επαρχιακή Οδός 4) από θεομηνία

Καταληκτική ημερομηνία: 9/3/2017, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 240.000,00 € (με ΦΠΑ)