2017.36
Τακτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 3/3/2017
Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε.Λάρισας- Περιφέρειας Θεσσαλίας του έτους 2017

Καταληκτική ημερομηνία: 27/3/2017, 3:00 μμ
Προϋπολογισμός: 148.000,00 € (με ΦΠΑ)