2017.40
Πρόχειρος Διαγωνισμός - Προμήθεια Εξοπλισμού / Υπηρεσιών Πληροφορικής

Ανάρτηση: 14/3/2017
Συνοπτικός Διαγωνισμός για τη συντήρηση, επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών για τα συστήματα UPS και τον εξοπλισμό πληροφορικής των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων

Καταληκτική ημερομηνία: 30/3/2017, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 23.000,00 € (με ΦΠΑ)