Διοικητικές Πράξεις (Εγκύκλιοι, Αποφάσεις, κλπ)

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις Διοικητικές Πράξεις (Αποφάσεις) της Διοίκησης, που αφορούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Αρχικά βλέπετε τις αποφάσεις των τελευταίων 30 ημερών.
Για περαιτέρω αναζήτηση, καθορίστε τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κριτήρια...
Αρμόδια Διεύθυνση:
Είδος Συναλλαγής:
Από Ημ.Απόφασης:
 
Έως Ημ.Απόφασης:
 
Χαρακτηριστική λέξη:
Αποτελέσματα Αναζήτησης: 51
Ημ.Απόφ.
Τίτλος εγγράφου
Δ/νση
Ημ.Δημ/σης
22/08/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
22/08/2017
22/08/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
22/08/2017
21/08/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
21/08/2017
21/08/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
21/08/2017
18/08/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
18/08/2017
17/08/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
17/08/2017
17/08/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
17/08/2017
16/08/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
16/08/2017
16/08/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
16/08/2017
16/08/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
16/08/2017
14/08/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
14/08/2017
14/08/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
14/08/2017
11/08/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
11/08/2017
10/08/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
10/08/2017
10/08/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
10/08/2017
10/08/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
10/08/2017
10/08/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
10/08/2017
10/08/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
10/08/2017
09/08/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
09/08/2017
07/08/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
07/08/2017
07/08/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
07/08/2017
07/08/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
07/08/2017
04/08/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
04/08/2017
04/08/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
04/08/2017
03/08/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
03/08/2017
02/08/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
02/08/2017
02/08/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
02/08/2017
01/08/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
01/08/2017
31/07/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
31/07/2017
31/07/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
31/07/2017
31/07/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
31/07/2017
27/07/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
27/07/2017
26/07/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
26/07/2017
26/07/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
26/07/2017
25/07/2017
Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Μαγ...
31/07/2017
25/07/2017
Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Μαγ...
31/07/2017
25/07/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
25/07/2017
25/07/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
25/07/2017
25/07/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
25/07/2017
25/07/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
25/07/2017
25/07/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
25/07/2017
24/07/2017
Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Μαγ...
25/07/2017
24/07/2017
Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Μαγ...
25/07/2017
24/07/2017
Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Μαγ...
25/07/2017