Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2020.276 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2020.276 Ανακαίνιση Αθλητικού Κέντρου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 1.300.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα