Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.13 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.13 Συντήρηση-Αποκατάσταση οδού πρόσβασης Υπογείου & Περιβάλλοντος χώρου Ι.Μ.Παναγίας Οδηγήτριας
Α.Α.Συστήματος 95201

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 80.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα