Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.18 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.18 Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Μαγνησίας από τη θεομηνία 4 & 5/4/2020 (Τεχνικά Περιοχής Δ.Νοτίου Πηλίου)
Α.Α.συστήματος 106706

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα