Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.37 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.37 Αποκατάσταση της Επαρχιακής Οδού 7 από θεομηνία.

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 01 Μαρτίου 2021 09:30 Προϋπολογισμός: 445.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα