Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.71 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.71 Προμήθεια τεχνητού χλοοτάπητα για το γήπεδο 
ποδοσφαίρου Άνω Γατζέας Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου του 
Δήμου Νοτίου Πηλίου (CPV 39293400-6) Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 107941

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 120.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα