Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.88 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Συνοπτικός Διαγωνισμός

2021.88 Προμήθεια - Μεταφορά άλατος για τις ανάκες του Βόρειου Τομέα της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας 2021

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Συνοπτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 10:30 Προϋπολογισμός: 67.800,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα