Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.91 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.91 Συντήρηση οδικού δικτύου Γέφυρα Αλεξίου - Αθαμανία Π.Ε. Τρικάλων (Α/Α 163699)

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 15 Απριλίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 150.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα