Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.106 Τεχνικά Έργα - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2021.106 Ολοκλήρωση μελετών: "Τμήμα Παράκαμψη Αγριάς - Μαλάκι χ.θ. 0+000 - χ.θ. 6+780" Α/Α 180052

Τεχνικά Έργα - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 09 Απριλίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 25 Μαΐου 2021 14:30 Προϋπολογισμός: 977.353,06 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα