Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.109 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.109 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021» (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 180023)

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 13 Απριλίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 07 Μαΐου 2021 16:00 Προϋπολογισμός: 70.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα