Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.122 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2021.122 Πρόσκληση σε υποψηφίους αναδόχους παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας για ένα <1> έτος.

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 05 Μαΐου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 10:30 Προϋπολογισμός: 16.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα