Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.123 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2021.123 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς - απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης, στα πλαίσια του κανονισμού 2016/679 (ΕΕ)-GDPR,  για την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 06 Μαΐου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 15:00 Προϋπολογισμός: 12.400,00 € (με ΦΠΑ) Αντικαταστάθηκε από την 2021.128

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα