Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.141 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.141 Αποκατάσταση Βλαβών που προκλήθηκαν ΣΤΙΣ 18 ΚΑΙ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 απο τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Μεσογειακού κυκλώνα "ΙΑΝΟΣ" εντός της βαθείας και ευρέιας κοίτης του ΠΑΜΙΣΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 181100

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 24 Μαΐου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 14:30 Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα