Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.143 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.143 Αποκατάσταση Βλαβών που προκλήθηκαν στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020 απο τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Μεσογιακού κυκλώνα "ΙΑΝΟΣ"εντός της βαθείας κοίτης του ΤΟΥ ΕΝΙΠΕΑ ΠΟΤΑΜΟΥ. Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 181153

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 25 Μαΐου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 14:30 Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα